Herroepingsrecht – (retourformulier wordt per mail verstuurd)

  Vul hieronder je gegevens voor retour, je krijgt per mail instructies over onze beleid.

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  2. het product niet is gebruikt
  3. het product geen outlet product is
  4. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  5. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  6. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  7. het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  8. het product geen los tijdschrift of losse krant is
  9. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  10. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  11. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
   1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
   2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
   3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
   4. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
  12. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@deenya.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van DEENYA, www.deenya.nl, kan worden gedownload.
  13. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan DEENYA, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
  14. De kosten voor retourneren komen in rekening van u.

  Opgesteld op 21-06-2023.